رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس

در این بخش اطلاعات شرکت ها و استارت آپ های در حال رشد ، رشدیافته و تجاری شده که در محدوده جغرافیایی استان فارس در حال کار می باشند درج می گردد.