رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس

استفاده از استارت آپ برای تفکیک زباله در شیراز

به زودی شیرازی ها با استفاده از استارت آپ زباله های خود را تفکیک می کنند.

با بهره گیری از این روش، شهروندان شیرازی می توانند با ثبت درخواست ، زباله های قابل بازیافت خود را تحویل دهند.

به گفته ی روح ا… خوشبخت ، رییس سازمان مدیریت  پسماند شهرداری شیراز ،
این استارت آپ با انتخاب پیمانکار تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد
و به چرخه بازیافت زباله های قابل تفکیک اضافه می شود.

هم اکنون سه روش  تفکیک پسماند در شهر شیراز فعال است .

استفاده از این استارت آپ ، روش چهارمی در بخش تفکیک زباله از مبدا در شهر شیراز به شمار می رود.

روزانه یک هزار و  ۱۰۰ تن پسماند خانگی در شهر شیراز تولید می شود.

استفاده از استارت آپ برای تفکیک زباله در شیراز

 

 

 

منبع پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز

10plugin.ir