رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس

تامین مالی کسب و کار ؛ مهندس حمزه قطبی نژاد

مدیر عامل شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

-تفاوت کسب و کارهای نوآورانه بر مبنای دانش با کسب و کارهای سنتی

– چرخه عمر کسب و کار دانش بنیان و عدم قطعیت ها

– مراحل مختلف تامین مالی و نهادهای ذیربط و مناسب هر مرحله

– سرمایه گذاری جسورانه، تعریف مدل فعالیت و مزایا و معایب آن

– چشم انداز نهایی کسب و کارهای موفق فناورانه

مخاطب عام هستش (با پیش زمینه آشنایی با استارتاپها و موضوع فعالیت کسب و کار نوآورانه)

کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه تفاوتهای زیادی با کسب و کارهای سنتی دارند. هزینه های اولیه برای راه اندازی کسب و کار دانش بنیان یا نو  بیشتر از آنکه شامل تجهیز ماشین آلات، خرید مکان فیزیکی و مواد اولیه باشد، برای هزینه های سرمایه انسانی دانش محور و با تحصیلات آکادمیک و همچنین توسعه فناوری صرف می شود. این تفاوتهای ماهوی و اساسی در کنار ریسک و عدم قطعیت های مربوط به این جنس کارها سبب می شود تامین مالی این کسب و کارها متفاوت و البته پیچیده باشد. نهادهای سرمایه گذاری ابزارهای جدید و مناسبی برای این کسب و کارها توسعه داده اند که در این کارگاه به آنها اشاره می شود.  متناظر با ریسک بالای این کسب و کارها، پاداش و بازده بسیار بالایی نیز در انتظار کسب و کارهای موفق نوآورانه خواهد بود. البته با لحاظ این نکته که از طرح ها و کسب و کارهای بدیع، درصد کمی به مراحل رشد و بلوغ خواهند رسید و بسیاری از آنها شکست می خورند. سرمایه گذاران توانمند با ترتیب دادن سبد سرمایه گذاری متنوع سعی بر کاهش ریسک شکست سبد خود دارند.

[aparat id=”GTOH8″]

 

بسته صوتی و تصویری هر دو شامل فایل های ارائه اساتید می باشد.

[purchase_link id=”1666″ style=”button” color=”red” text=”پرداخت آنلاین و دانلود فایل”]

 

10plugin.ir