رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس

تحقیق بازار جلسه اول ؛ خانم مهندس فائزه علی نقی زاده

کارشناسی ارشد انتقال فناوری دانشگاه شریف

طرح “نوآفرین” شامل مجموعه رویدادهای مجازی نوآوری و کارآفرینی دانش بنیان است که با توجه به گسترش بیماری کرونا، توسط مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز اجرا شد.

♣محورهای کارگاه تحقیق در بازار جلسه اول :

  1. ارائه متدولوژی تحقیق
  2. تشخیص مساله تحقیق
  3. منابع جمع آوری داده
  4. تحلیل داده
  5. تحلیل زنجیره ارزش

[aparat id=”W4u7Z”]

بسته صوتی و تصویری هر دو شامل فایل های ارائه اساتید می باشد.

[purchase_link id=”1661″ style=”button” color=”red” text=”پرداخت آنلاین و دانلود فایل”]

10plugin.ir