رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس

تکنیک های خلاقیت ؛ فاطمه کمالی

دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه شیراز، مدرس دوره های خلاقیت و ایده پردازی

تکنیک های خلاقیت (مدت زمان ۲ ساعت): دوشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدرس: فاطمه کمالی

دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه شیراز، مدرس دوره های خلاقیت و ایده پردازی

در این کارگاه دانشجویان با چند تکنیک اصلی خلاقیت در جهت ایده پردازی کمی و کیفی آشنا خواهند شد. مهمترین این تکنیک ها شامل بارش فکری، اسکمپر و شش کلاه تفکر خواهند بود که دانشجویان را در یافتن ایده در راستای حل مشکلات کمک خواهند نمود. همچنین در این کارگاه نحوه ایجاد نقشه ذهن به دانشجویان ارائه می شود.

بسته صوتی و تصویری هر دو شامل فایل های ارائه اساتید می باشد.

[purchase_link id=”1515″ style=”button” color=”red” text=”پرداخت آنلاین و دانلود”]

10plugin.ir