رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس

حل مسئله و تصمیم گیری ؛ دکتر حمیرا سپاسیان

– حل مسأله و تصمیم گیری (مدت زمان ۲ ساعت): چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

مدرس: حمیرا سپاسیان

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

حل مساله و تصمیم گیری شامل فرایندهایی می باشد که هرکدام چارچوب های خاص خود را دارند. فراگیری این چارچوب ها می تواند به دانشجویان کمک کند تا مسائل مختلف را بررسی و بهترین تصمیم ها را اتخاذ کنند. در این کارگاه روش های مختلف حل مساله بیان می شود و نحوه تصمیم گیری شایسته با توجه به شرایط مختلف ارائه خواهد شد.

 

 

[purchase_link id=”1559″ style=”button” color=”red” text=”پرداخت آنلاین و دانلود”]

10plugin.ir