رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس

شتابدهنده‌ی پرسیس‌ژن

شتابدهنده پرسیس‌ژن 

حوزه فعالیت:             دارو و تجهیزات پزشکی

سرپرست:

سال تاسیس:            ۱۳۹۷

محل استقرار:            شیراز

کانال‌های ارتباطی

تلفن:

وب سایت:                 http://persisgen.com

ایمیل:                        info@persisgen.com

آدرس:                        شیراز – بلوار مدرس

10plugin.ir