رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس
مهندس محمد جوان الماس

قائم مقام شرکت مدیریت صادرات توانا
مدیر اجرایی نانو کلاب

مشاهده تمام مطالب
دکتر مصطفی کاشانی

کارشناس سرمایه گذاری در شرکت توسعه کارآفرینی بهمن
ﻧاظر و ارزیاب…

مشاهده تمام مطالب
دکتر حمیرا سپاسیان

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه شیراز

مشاهده تمام مطالب
مهندس سینا حسنعلی زاده

کارشناس ارشد سرمایه گذاری موسسه توسعه کارآفرینی و مسئول سابق دفتر…

مشاهده تمام مطالب
مهندس مسعود زمانی

مدیر آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته هلدینگ فناپ
پژوهشگر و فعال کسب…

مشاهده تمام مطالب
مهندس آرش دیانتی

مشاور و مربی تجاری سازی فناوری
پژوهشگر و فعال عرصه کارآفرینی…

مشاهده تمام مطالب
دکتر حامد دهقان پور

آشنایی با زیر ساخت های تجاری سازی فناوری
آشنایی با مراکز نوآوری،…

مشاهده تمام مطالب
دکتر حسین میهمی

تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان از ۱۳۹۴ تاکنون
پژوهشگر برتر کشور سال…

مشاهده تمام مطالب
دکتر فاطمه کمالی

دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه شیراز،
مدرس دوره های خلاقیت و…

مشاهده تمام مطالب