رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس

جهت ثبت اطلاعات شرکت خود از طریق لینک زیر اقدام کنید.

در این بخش اطلاعات شرکت ها و استارت آپ های در حال رشد ، رشدیافته و تجاری شده که در محدوده جغرافیایی استان فارس در حال کار می باشند درج می گردد.

گرافیک و چاپ

استخدام وکاریابی

فروشگاه اینترنتی

بازی

خدمات عمومی

مادر و کودک

خدمات غذایی

درگاه پرداخت

اقامتگاه و گردشگری

تخفیف گروهی

خدمات سازمانی

مدیریت مالی