رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس

وبینار آموزشی روش تحقیق ترکیبی

با همکاری بنیاد نخبگان فارس

بنیاد نخبگان فارس در نظر دارد با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز در روز ۲۹ بهمن ماه اقدام به برگزاری وبینار آموزشی روش تحقیق ترکیبی ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نماید.
تحقیق با روش‫ های ترکیبی، متأخرترین جهت‫ گیری روش‫ شناختی در رویکردهای روش تحقیقی معاصر است، که به دنبال دوره‫ای نسبتاً طولانی از مناقشه‏ های بین دو رویکرد پارادایمی کمّی‫ گرا و کیفی‫ گرا، ظهور پیدا کرده است. روش های تحقیق کیفی و کمی هر کدام نقاط قوت و ضعفی دارند که استفاده از آن ها را محدود می کند. روش های پژوهش ترکیبی در پی تلفیق این دو رویکرد و خلق پارادایم جدیدی است تا از تمام مزیت های هر دو روش سود ببرد. این دوره شامل نکات بسیار کاربردی و ارزنده جهت عموم دانشجویان، خصوصا جهت نگارش پایان نامه در مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد.‬‬‬‬‬‬

دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ سراسر کشور می توانند جهت شرکت در این دوره (به صورت رایگان) در سامانه sina.bmn.ir بخش برنامه های استانی ثبت نام نمایند.

وبینار آموزشی روش تحقیق ترکیبی

 

10plugin.ir