رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس
مرور برچسب

تفاوت استارت آپ و کسب و کار های سنتی

استارت آپ چیست ؟

یادتان می آید در دوران خوش کودکی مان، چقدر خوره اختراع داشتیم؟ بزرگ تر هم که شدیم، همیشه دلمان می خواست ایده جدیدی…