رسانه جامع کارآفرینی و نوآوری استان فارس
مرور برچسب

Business Model

مدل کسب و کار چیست؟

مقدمه در سال های اخیر اصطلاحاتی تحت عناوین طرح کسب و کار یا بیزینس پلن (Business plan) و مدل کسب و کار یا بیزینس…